Tenchi PBF   »    Rekrutacja    Generator    Punktacja    Spis treści    Mapa    Logowanie »    Rejestracja


Zasady gry
 Rozpoczęty przez *Lorgan, 12-12-2008, 14:09

0 odpowiedzi w tym temacie
*Lorgan   #1 
Administrator
Exceeder


Poziom: Joutei
Stopień: Taichou
Posty: 3209
Wiek: 35
Dołączył: 30 Paź 2008
Skąd: Warszawa

.:Regulamin walki:.Poniższy regulamin opisuje w prosty sposób zasady toczenia wszelkiego rodzaju starć i interakcji w grze. Informacje dotyczące tworzenia bohaterów można znaleźć w tematach poświęconym kartom postaci w podforum Walki.Reguły:
1. Każdy bohater zobowiązany jest do ukrywania swej działalności przed zwykłymi ludźmi. Podstawową zasadą wszystkich państw jest utrzymanie społeczeństwa w niewiedzy.
2. Gracz posiadający kartę postaci ma prawo wyzwać osobę znajdującą się na jej poziomie i służącą innemu państwu. Walki między członkami tych samych grup dozwalane są jedynie w Tankyuu i Ninmu.
3. Można prowadzić tylko jedną walkę na raz. Kolejne wyzwanie da się rzucić dopiero po umieszczeniu na forum swojego opowiadania (starcia).
4. Gracze otrzymują za wygrane walki odpowiednią ilość punktów ustaloną w wyznaczonym do tego temacie.
5. Poziomy doświadczenia:
a) Agent Sanbetsu odkrywa nowe moce po wygraniu następującej ilości walk: 0 - Keihai, 2 - Wakamusha, 4 - Ikkitousen, 8 - Genshu.
b) Rycerz cesarstwa Nag odkrywa nowe moce po wygraniu następującej ilości walk: 0 - Keihai, 2 – Wakamusha, 4 – Ikkitousen, 8 – Genshu.
c) Zealota Babilonu odkrywa nowe moce po wygraniu następującej ilości walk: 0 - Keihai, 1 - Wakamusha, 4 - Ikkitousen, 8 – Genshu.
d) Szaman Khazaru odkrywa nowe moce po wygraniu następującej ilości walk: 0 - Keihai, 1 - Wakamusha, 4 - Ikkitousen, 8 – Genshu.
e) Agenci, rycerze, zealoci oraz szamani poziomu Genshu, którzy zgromadzili w całym swoim dorobku 5,000 punktów, osiągają status Joutei i szereg wynikających z niego przywilejów.
6. Dozwolone jest używanie w walce funkcji dialogu, jednak szczególnie wulgarne i obraźliwe frazy doprowadzą do automatycznego zdyskwalifikowania danego uczestnika z walki.
7. Wyzwany przeciwnik ma prawo nie przyjąć zaproszenia do pojedynku bez wyraźnego powodu. Nie ma wtedy również mowy o żadnych punktach.
8. Członkowie Wielkiej Rady nie mogą oceniać swoich własnych walk. Ma to na celu wyeliminowanie jakichkolwiek przejawów stronniczości w wystawianych notach.
9. Popełnienie dwóch walkowerów (przyjęcie wyzwania, jednak nie oddanie wpisu) pod rząd spowoduje zablokowanie postaci na okres trzech miesięcy. Jeżeli pierwsza walka po odbyciu kary również będzie walkowerem, blokada wraca na kolejne trzy miesiące i tak dalej.
10. Jeżeli członek Wielkiej Rady nie oceni trzech walk z rzędu, zostanie usunięty z grupy, bez szansy na ponowną rekrutację przez kolejne trzy miesiące.

Więcej o wyzwaniach możecie się dowiedzieć w przeznaczonym do tego odpowiednim temacie, który znajduje się tutaj.

Radni mają 7 dni na dokonanie oceny. Po tym czasie temat jest zamykany i liczone są głosy tych, którzy wpisać się zdążyli. Werdykt wydaje zawsze Mistrz Gry.
W sytuacjach, gdy głosów jest mniej niż 4, administrator może doliczyć dodatkowy czas.
.:Sposób prowadzenia walki:.

→ Opis:
Walka na wszystkich poziomach polega na tym, że obaj zawodnicy piszą opowiadanie przedstawiając swój scenariusz prowadzący do zwycięstwa nad przeciwnikiem. Nie musi ono koniecznie wiązać się z długą walką. Liczy się pomysł, wykonanie i ostateczny efekt.
Gdy pojawią się już oba teksty do tematu wkraczają członkowie Wielkiej Rady, którzy oceniają w dziesięciostopniowej skali (dozwolone jest przyznawanie połówek punktu) każdy z opisów i wskazują swojego faworyta lub ogłaszają remis.
Walkę wygrywa gracz, którego opowiadanie zgromadzi więcej głosów. Jeśli zostaną one rozdzielone równomiernie, konfrontacja kończy się remisem i obie strony otrzymują punkty oraz wpis do kartoteki o wygranym starciu. Decyzje radnych są niepodważalne i nie ulegają zmianie.

→ Zakończenie:
Nie ma możliwości zabicia w walce swojego przeciwnika. Proszę więc nie tworzyć opisów, w których Wasz przeciwnik na końcu ponosi śmierć, gdyż nie będą one uznawane.

→ Zakładanie tematu z walką:
Patrz: Wyzwania.:Walki na różnych poziomach:.

→ Zasady:
Walki wojowników o różnych poziomach są możliwe po spełnieniu kilku warunków:
- Różnica poziomów między walczącymi nie może być większa niż 1 poziom.
- Postacie ze statusem Joutei mogą walczyć wyłącznie z bohaterami na 3 poziomie.
- Gracz o niższym poziomie musi zapłacić 20 punktów za przywilej walki z kimś potężniejszym od siebie.
- Gracz o niższym poziomie w przypadku wygranej zostanie rozliczony jakby znajdował się na poziomie przeciwnika (tym wyższym). Wiąże się to z większym grantem punktowym.
- Silniejszemu walczącemu doliczany jest (nierealny - wykorzystany tylko w porównaniu ocen) punkt do średniej za każdy poziom przewagi. Oznacza to, że słabszy gracz musi uzyskać przewagę sędziowską minimum 1 punktu, jeśli jest na poziomie 0 a przeciwnik 1, dwóch punktów, jeśli jest na poziomie 1 a przeciwnik 3 itp. W innym wypadku przegrywa walkę..:Tankyuu:.

Ten specyficzny element gry polega na uczestniczeniu w forumowej sesji RPG przeplatanej z toczeniem pojedynków z innymi userami, bądź NPC w odgórnie ustalonym porządku (wynikającym z fabuły). Treść każdej przygody zostaje włączona do Storylinii (oficjalnej historii świata gry).

→ Tankyuu vs Ninmu:
W czasie trwania akcji Tankyuu nie można toczyć Ninmu i odwrotnie. Nie da się robić dwóch rzeczy w dwóch miejscach, w tym samym momencie. Ograniczenie dotyczy tylko i wyłącznie wymiaru czasowego wewnątrz gry. Jeżeli gracz pragnie wziąć udział w Ninmu, w trakcie trwania Tankyuu, musi opisać je (o ile to możliwe) jako mające miejsce wcześniej. Ponadto, uzyskane w ten sposób nagrody można spożytkować jedynie po zakończeniu Tankyuu.
Wpisy dotyczące czasu przeszłego trzeba koniecznie opatrzyć datą, której dotyczą (za tytułem, w nawiasie, w formacie dd-mm-rrrr polskiej strefy czasowej).

→ Tankyuu vs niezależne walki:
Rzecz wygląda identycznie, jak w wypadku Ninmu. Walki niezwiązane z Tankyuu mogą dotyczyć tylko i wyłącznie czasu przeszłego, zaś uzyskane za nie nagrody pozostają nieaktywne do zakończenia tego drugiego.
Wpisy dotyczące czasu przeszłego trzeba koniecznie opatrzyć datą, której dotyczą (za tytułem, w nawiasie, w formacie dd-mm-rrrr polskiej strefy czasowej).

→ Zasady przyłączania się do Tankyuu:
Przygody pojawiają się spontanicznie w podforum "Świat". Rozpoznać je można po tagu [Tankyuu]. W pierwszym poście zostają zawsze podane wymagania, które należy spełnić, aby dana przygoda mogła oficjalnie wystartować. Czym są owe wymagania? Określoną liczbą potrzebnych userów na konkretnych poziomach mocy. Obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy", więc aby zostać zapisanym, trzeba jak najszybciej zamieścić w temacie przygody post o treści "Zamawiam.".
Niemożliwe jest organizowanie i rozgrywanie Tankyuu wyłącznie przez przedstawicieli tej samej nacji (ze względu na potencjalne nadużycia). Administrator ma ponadto prawo przerwać dowolną przygodę, której tok uzna za niesprawiedliwy/krzywdzący dla biorących w nim udział graczy.

→ Uzupełnione zasady walki:
System prowadzenia starć w przygodach jest odrobinę bardziej skomplikowany niż standardowy. Różnice nie powinny jednak specjalnie utrudnić zabawy. Przede wszystkim nie można awansować na wyższy poziom w trakcie trwania przygody.
Po zamknięciu zapisów, w temacie Tankyuu pojawia się wstęp i rozgrywka oficjalnie się rozpoczyna. W każdej turze wpisy muszą zamieścić wszyscy gracze, chyba, że prowadzący zadecyduje inaczej. Z czasem będą również pojawiały się ogłoszenia informujące kto z kim ma walczyć oraz gdzie dana walka będzie miała się odbyć.
Dokładny schemat prezentuje się w ten sposób:
  - Wpis do walki musi zostać zamieszczona w podforum "Walki" w przeciągu siedmiu dni od pojawienia się odpowiedniej informacji w queście (przy wcześniejszym oddaniu wpisów, od razu przechodzi się do punktu kolejnego) - ważna uwaga: w opisie tematu każdej z walk powinien znajdować się numer przygody, pod którą podlega, np. #1, #2 itd.
  - Do pracy przystępuje Wielka Rada, która w standardowy sposób ocenia walkę (trwa to kolejne 2 dni).
  - Mistrz Gry podsumowuje starcie, po czym prowadzący Tankyuu zamieszcza opis dalszych wydarzeń (z uwzględnieniem rezultatów walk) i sesja trwa dalej.
Osoby, które wygrają swoje starcie, trwają dalej w przygodzie. Przegrani automatycznie odpadają.
Tankyuu trwa do momentu, gdy wszyscy gracze odpadną (np. za sprawą NPC) lub zrealizują główny cel.

→ Nagrody za udział w Tankyuu:
Poza zwyczajowym doliczeniem (wygranej/przegranej) walki do konta usera, udział w przygodzie daje:
- możliwość zaznaczenia swojego udziału w Storylinii;
- podwojoną ilość przewidzianych punktów za wygraną walkę (nie kumuluje się z Festiwalem Śmierci);
- punkty za wpisy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w cenniku;
- nagrodę za zrealizowanie głównego celu.

→ Kary w Tankyuu:
- Niezamieszczenie wpisu do sesji lub walki w wyznaczonym czasie = wykluczenie z dalszej rozgrywki.

→ Prowadzenie Tankyuu:
Osoba tworząca i administrująca Tankyuu nazywana jest Prowadzącym. Funkcję tę może sprawować dowolny gracz, który otrzyma zgodę Mistrza Gry, po ówczesnym przedstawieniu zarysu fabuły.

Do obowiązków Prowadzącego należy:
 1. Przygotowywanie aktualizacji z instrukcjami dla graczy, którzy ukończyli poprzedzający etap;
 2. Rozliczanie punktacji uczestników Tankyuu przy każdej aktualizacji, w oparciu cennik punktowy;
 3. Usuwanie z rozgrywki uczestników, którzy przegrali walkę, nie spełnili wymagań przedstawionych w aktualizacji, lub fabularnie stracili możliwość dalszej zabawy;
 4. Zakończenie Tankyuu przed końcem sezonu (tj. najpóźniej do 31 stycznia);
 5. Sporządzenie streszczenia wydarzeń z Tankyuu w formie Koto (z numerem odpowiadającym chronologicznemu porządkowi), nie później niż miesiąc po jego zamknięciu;
 6. Przesłanie pełnej listy uczestników, wykorzystanych NPC oraz finalistów Tankyuu Mistrzowi Gry nie później niż tydzień po jego zakończeniu..:Ninmu:.

Poza odbywaniem walk i braniem udziału w Tankyuu, istnieje jeszcze jeden sposób rozwoju postaci. Każde z państw dysponuje szeregiem celów, które mają zapewnić mu przewagę nad konkurencją. Realizując je, czyli wypełniając Ninmu (misje), odnosi się więc dwojaką korzyść: wzmacnia swój kraj oraz siebie.

→ Słów kilka o naturze Ninmu:
Jeżeli Tankyuu przyrównamy umownie do pracy na kontrakt, mającej określony czas i cel do osiągnięcia, wtedy Ninmu śmiało podpasują nam pod kategorię umowy o dzieło. Nie limitują w nich graczy wpisy prowadzących, czy krótkie terminy. Dają więc znacznie większą swobodę. Generalnie chodzi o to, że należy zrealizować serię punktów, po czym wręczana jest nagroda. Najczęściej rzecz tyczy się dokonania wpisów w określonych lokacjach, zawalczenia z kimś na konkretnym poziomie/pozycji oraz zdobycia pewnych informacji.

→ Tankyuu vs Ninmu:
Patrz: Tankyuu

→ Zasady podejmowania się Ninmu:
Misje pojawiają się spontanicznie w podforum "Świat" (jeżeli wykonać je można niezależnie od kraju pochodzenia) lub w podforum państotwym (jeżeli przeznaczone są wyłącznie dla jednego kraju, np. Sanbetsu). Analogicznie do Tankyuu, rozpoznać je można po tagu [Ninmu]. W pierwszym poście zostają zawsze podane wymagania, czyli ilość osób mogących podjąć się zadania, wszystkie punkty, które trzeba będzie zrealizować oraz czas, jaki na to wszystko jest przeznaczony. Można również dowiedzieć się czegoś na temat nagrody.
Obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy", więc aby zostać zapisanym, trzeba jak najszybciej zamieścić w temacie misji post o treści "Zamawiam." ( o ile liczba uczestników jest ograniczona - w przeciwnym wypadku nie trzeba pisać posta o treści "Zamawiam." ).
Po zrealizowaniu zadania należy umieścić w temacie Ninmu link z odnośnikiem.
Osoba, która zamówiła i nie zrealizowała Ninmu w terminie, może spróbować podjąć się go ponownie dopiero po trzech dniach.

→ Lokacje:
Na początku każdego wpisu trzeba umieścić misję, pod którą on podlega, np. [Ninmu|Khazar] Próba odwagi. Publikując poza lokacjami, czyli wewnątrz forum Chronicarum, należy użyć tej informacji jako nazwy tematu. Jeżeli temat dla danego Ninmu już istnieje, nie ma potrzeby zakładania duplikatu.
Po dokonaniu wpisu administrator sprawdzi go pod kątem poprawności, a następnie obdarzy znakiem jakości lub wykasuje. Jeśli wpis(y) zostanie/ną zaakceptowany/ne, należy w temacie Ninmu zamieścić kolejny post z linkami do wszystkich wpisów wykonanych na jego rzecz. Po sprawdzeniu, przyznane zostaną nagrody..:Azyl:.

Są w świecie miejsca, gdzie z różnych powodów nie przelewa się krwi. Tylko w nich mogą spotykać się i rozmawiać bohaterowie z różnych państw, nie ryzykując utratą życia, honoru ani czegokolwiek innego.

→ Zasady udzielania się w Azylu:
Kiedy gracz zachce udać się do jakiegoś Azylu i z kimś tam porozmawiać, pierwsze co powinien zrobić, to sprawdzić jego status. Jeżeli jest to "sacrum", nie można w nim stosować żadnej formy przemocy pod groźbą wywalenia na zbity pysk. Status "profanum" nie wzbrania natomiast przed burdami i przepychankami, o ile nie doprowadzą do czyjegoś poważnego zranienia, okaleczenia lub śmierci. Jeżeli ktoś przegnie, należy wówczas zgłosić incydent administratorowi.
Kolejną rzeczą, z którą koniecznie trzeba się zapoznać, jest poziom Azylu. Waha się od od 0 do 4 i określa, na jakim poziomie trzeba posiadać umiejętność koneksje, żeby mieć wstęp do tego miejsca. Nie wszędzie wpuszczają żółtodziobów.
Z opisu wybranego Azylu można ustalić jego charakter (czy jest to bar, karczma, klasztor, dyskoteka, teatr, etc.). Wypada się do niego dostosować, żeby przyszłe wpisy nie kolidowały z założeniami gry.

→ Upływ czasu w Azylu:
Data wydarzeń mających miejsce w dowolnym Azylu nie jest ściśle określona, ponieważ rozmowy mogą być bardzo rozciągnięte. Niemniej, jeżeli będzie to niezbędne, można posłużyć się czasem z postu, który rozpoczął interesujący w danej chwili wątek.

→ Z czego składa się wpis do Azylu:
We wpisie mogą znaleźć się opisy otoczenia (powinny być spójne z opisami reszty gości), wypowiedzi i poczytania prowadzonego przez gracza bohatera oraz lokalnych NPC. Nie można decydować o zachowaniu postaci innych graczy.**Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedniego powiadomienia pozostałych userów.


Hit dirt, shake tree, split sky, part sea.

Poprawna polszczyzna | Wiedza dla ludu | Odpowiedź na Twoje pytanie
   
Profil PW Email WWW Skype
 
 

Temat zablokowany  Dodaj temat do ulubionychStrona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 13